white printer paper on dried leaves

Günahın İtirafı

Günahın itirafı, ister Hristiyan yaşamının başlangıcında isterse yaşam boyu devam eden bir uygulama olarak, günahın kabul edilmesi ve Rab’be sunulması anlamına gelir. Özet Günahın itirafı, Hristiyan yaşamının normal ve vazgeçilmez bir unsurudur. Günahın itirafının Hristiyan yaşamının başlangıcını işaret ettiğini gösteren öğretiler bulunduğu gibi, günahın itirafının Hristiyan yaşamının devam eden ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten…

Aya Sofya’nın Tarihi

27 Ocak 537’de Roma İmparatoru 1. Justinyen, Ayasofya Kilisesi’ni İstanbul’a adayarak, ‘‘Beni böyle bir işe layık gören Tanrı’ya şükürler olsun’’ dedi. Aradan geçen yüzyıllar boyunca İstanbul, Müslüman orduları tarafından fethedilmeye çalışıldı. 1453’teki kuşatmada Hristiyan ailelerden alınan ve Müslüman savaşçılar olarak yetiştirilen Yeniçeriler kullanıldı. Bu güçle Fatih Sultan Mehmed, son İmparator Konstantin’in savunmasını yenilgiye uğrattı. Müslüman…