Sinoptik İnciller, İsa’yı Tanrı Olarak Tasvir Eder Mi?

  Bazıları Yuhanna’nın İsa’yı Tanrı olarak tasvir ettiğini, Sinoptik İncillerin (Matta, Markos ve Luka) ise İsa’yı sadece bir insan olarak tanıttığını iddia eder. Ancak tüm Müjde kitaplarını bir araya getirdiğimizde, İsa’nın hem Tanrı hem de insan olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Yuhanna, başlangıçta okuyucuların İsa’yı sadece bir insan olarak görmesini sağlar, ancak zamanla görüşleri gelişir. Yuhanna’da Mesih…