Korkularla Mücadele Etmemize Yardımcı Olacak 3 Temel Gerçek

  Korku, karşılaştığımız en yaygın duygulardan biridir. Belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Başarısızlık, reddedilme, yalnız kalma, çatışma, ölüm, işsizlik ve hastalık gibi durumlar korkmamıza neden oluyor. Bu listenin sınırı bulunmuyor. Öte yandan sonuçları oldukça yıkıcı olabilir. Korku, Mesih’te sahip olmamız gereken sevinci, esenliği ve güveni kaybetmemize neden olur. Düşüncelerimizi Tanrı yerine olaylara sabitler. Fiziksel ve…

Kilise Tarihi, İnanç Savunuculuğuna Nasıl Yardımcı Olabilir?

  Kilisenin ilk yüzyıllarında Gnostisizm, Ariusçuluk ve Pelagianizm gibi sapkın öğretiler görüldü. Bu sapkın öğretilerin bazıları Hristiyanlık tarihi boyunca zaman zaman ortaya çıkmıştır. Örneğin, postmodernizmin ruhsallığa olan ilgisi, Hristiyanlığa karşı olsa da, ikinci ve üçüncü yüzyıllarda kilisede görülen Gnostisizm’e karşı verilen mücadeleyle birçok benzerliğe sahiptir. Tarihi süreçte Hristiyanların Gnostisizme karşı mücadelesi, günümüzde postmodern inanca karşılık…