Chris R. Armstrong was Professor of Church History at Bethel Seminary (MN) from 2005-2013 and the Founding Director of Opus: The Art of Work at Wheaton College (IL) from 2014-2018. He is the Senior editor of www.christianhistorymagazine.org and blogs at www.gratefultothedead.com. His most recent book is Medieval Wisdom for Modern Christians: Finding Authentic Faith in a Forgotten Age with C. S. Lewis (Brazos, 2016). Chris received his MA from Gordon-Conwell Theological Seminary and a PhD from Duke University.

cathedral with stained glass decor

İlk Kutsal Kitap Öğretmenleri: Hiç Bilmediğimiz Kurucu Babalar

Tarih hakkında fazla bir şey bilmiyorum…” bu günlerde Amerika’da popüler olan şarkı böyle mırıldanır. Gerçekten de bugün, tarihin en az bilinen şahsiyetleri arasında erken dönem kilise babaları vardır. Bu kilise babaları, Athanasius, Nazianzuslu Gregory ve Büyük Basil gibi insanlar kilisenin kurucu doktrinlerinin (Üçlü Birlik, Mesih’in iki doğası ve diğerleri) yaratıcıları olmakla kalmaz, bize bu günlerin…