Darrell L. Bock is senior research professor of New Testament and executive director for cultural engagement at Dallas Theological Seminary. He has authored or edited more than 30 books, including Jesus according to Scripture: Restoring the Portrait from the Gospels, Jesus in Context: Background Readings for Gospel Study, Studying the Historical Jesus: A Guide to Sources and Methods, Jesus the Messiah: Tracing the Promises, Expectations, and Coming of Israel’s King, Who Is Jesus?: Linking the Historical Jesus with the Christ of Faith, and Key Events in the Life of the Historical Jesus: A Collaborative Exploration of Context and Coherence.

brown and white concrete building

İsa Mesih’in Yaşamı

Mesih’in yaşamı, yaklaşık otuz yıl sürmesine ve üç yıllık hizmetini içermesine rağmen, tüm dünyaya Tanrı’nın aramızda yaşamaya geldiğini ve O’nu izleyerek hepimizi kutsal sevgi dolu yaşamlar sürdürmeye yönelttiğini ilan etti. İsa Mesih’in dirilişiyle doğrulanan iddia. ÖZET İsa sadece otuzlu yaşlarının ortalarına kadar yaşadı ve yalnızca üç yıl hizmet etti, ancak onun tanrısallık ve otorite iddiaları…