Together with co-founder Charles Andrew Schönberger (1841 – 1924), they began the Hebrew Christian Testimony to Israel missionary organization, in London, with the purpose of converting Jews to Hebrew Christianity. In addition to writing several books, Baron also contributed articles to the periodical The Scattered Nation. He was involved in the Hebrew Christian movements of the Haskalah (Jewish Enlightenment) period in Europe.

Mesih’in Çekeceği Acılar ve Acıların Ardından Gelecek Yücelik: Yeşaya 53 Üzerine Bir Yorum

  Bilgin bir yazarın şu gözleminde gerçeklik payı vardır: “Bu büyük peygamberlikte Mesih’ten önceki günlerde tam olarak anlaşılamayan, ancak hem İnsan Oğlu hem de Tanrı Oğlu olanın acıları, ölümü, dirilişi ve yüceltilmesi ile çözülmüş bir muamma (gizem) vardır.” 1 Bu nedenle Talmud ve Hahamlara ilişkin Midraşim’de Rabbiler (hahamlar) tarafından ileri sürülen çeşitli yorumlarda çok fazla…