Donald Fairbairn is professor of early Christianity at Gordon-Conwell Theological Seminary. He holds degrees from Princeton University (AB), Denver Seminary (MDiv), and the University of Cambridge (PhD), has served as a missionary in France, (Soviet) Georgia, and Ukraine, and has taught throughout Europe. He and his family (wife, Jennifer; son, Trey; and daughter, Ella) are passionate about cultures, languages, and the global church.

Coliseum in Italy

İlk Kilisede Teolojik Tartışma

Ana akım akademinin “tarihi” veya “klasik” Hıristiyanlık dediğimiz şeyi giderek daha fazla sorguladığı bir sır değil. 200 yıldan fazla bir süredir hem bazı araştırmacılar hem de sıradan insanlar arasında Hıristiyan inancının (başka ilkeler dahil olmak üzere Tanrı’nın tarihe doğaüstü müdahalesi, Tanrı’nın Oğlu’nun beden alması, bir şekilde her birini doğrudan etkileyen Oğul’un ölümü ve Oğul’un gerçek…