Dr. Grams is a professor of Biblical theology and ethics. He has served at Gordon-Conwell’s Charlotte campus from 1992-1997 and again since 2006. He directed the Robert C. Cooley Center for the Study of Early Christianity from 2007-2014. He was the first professor hired for the Charlotte campus, where he taught from 1992–1997. Dr. Grams has also been actively involved in foreign missions for most of his life. Born in South Africa to missionary parents, he has spent many years overseas in theological education. He has lived and taught in Croatia, England, Kenya and Ethiopia. He has held academic posts at the Nairobi Evangelical Graduate School of Theology in Kenya; the Evangelical Theological College in Addis Ababa, Ethiopia; the Evangelical Theological Seminary in Osijek, Croatia; the Oxford Centre for Mission Studies in the United Kingdom, and the International Baptist Theological Seminary in Prague. He was also a visiting lecturer at the Asia Theological Centre for Evangelism and Mission in Singapore and with TCM, International in Austria.

Erken Dönem Hristiyanların Zenginlik, Mülkiyet ve Verme Konusundaki Görüşleri

  Çeşitli nedenlerden dolayı Protestan çevrelerde erken dönem Hristiyanlık üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Örneğin ekümenik diyalog, Kilise’nin tarih boyunca yaşadığı büyük bölünmelerden önceki Hristiyan yazarların ortak zeminine geri dönülmesini gerektirmektedir. Ayrıca, ibadet ve ruhani disiplinlere artan ilgi bazı Protestanları Kilise’nin daha eski ve litürjik biçimlerine doğru hac yolculuğuna çıkarmıştır. Uzun süredir devam eden Hristiyan uygulamalarına…