1957 yılında ABD'nin Pittsburgh kentinde doğdu. 1979'da Carnegie Mellon Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 1981'de Kellogg Graduate School of Management'te işletme alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Chicago’da mimar olarak çalıştı. İstanbul'a taşındığı 1987 yılından beri Türkiye’deki Hristiyan camiasına Kutsal Kitap ve Kutsal Yazılar ilahiyatı alanlarında yardım ediyor. Yazarın bu kitap dışında Türkçe olarak yayımlanan iki eseri şunlardır Vaat: Eski Antlaşma'da Tanrı'nın Değişmez Amacı (2000) ve Sürgün ve Ötesi: Kutsal Kitap'taki Daniel, Hagay, Zekeriya ve Malaki Bölümleri Üzerine Yorum (2004). 2007 yılında Wheaton College Graduate School'dan ilahiyat alanında yüksek lisans yaptı ve 2015'te Amsterdam Vrije Üniversitesi'nde karşılaştırmalı ilahiyat alanında doktora yaptı. Doktora tezi 2017 yılında kitap olarak yayınlandı: Sharing Abraham? Narrative Worldview, Biblical and Qur'anic Interpretation and Comparative Theology in Turkey. Aynı zamanda IRSME (Institute for the Study of Religion in the Middle East) enstitüsünün bünyesinde araştırma görevlisidir. Dört çocuğu ve yedi torunu olan yazar, eşi ile birlikte halen İstanbul’da yaşamaktadır.

opened book page

İBRAHİM’İN TANRISI: İbrahim’e görünen Tanrı’nın Kimliği ve Yolları Konusunda Bir Kutsal Kitap çalışması

GİRİŞ Bir Hıristiyan olarak İbrahim’in Tanrısının bizim Tanrımız olduğuna inanıyorum. O, Rabbimiz olan İsa Mesih’in Babası olarak tapındığımız Tanrıdır. Bu inanç, bu makalede yapıldığı gibi, Yahudi Kutsal Yazıları’nın teolojik çalışmasını yapan her Hıristiyan yaklaşımının merkezinde yer alır. Hayattaki en önemli sorulardan bir tanesi, muhtemelen en önemlisi, kime ya da neye tapınıldığıdır. A. W. Tozer’ın unutulmaz…

Reform Teolojisinde; Söz ve Sakramentler

Protestan Reformu’nda meydana gelen değişim, Söz ve Sakramentlerin iki yönlü konusuna ve özellikle bunlar arasındaki ilişkiye bakılarak verimli bir şekilde değerlendirilebilir. Bu alan, Protestanlar ve Katolikler arasındaki bazı keskin anlaşmazlıklara açıklık getirmektedir. “Roma Katolik teolojisi için Söz ve Sakramentler arasındaki ilişki, Reform teolojisi için olandan temelde farklıdır” (Berkouwer 1969, 41). Reformcular için Söz ve Sakramentler,…

grayscale photo of cathedral

İsa, Pavlus ve Yasa

İsa ve Pavlus’un Yasa hakkındaki öğretilerinin karşılaştırmalı bir araştırması  Giriş Elçi Pavlus hakkındaki birçok farklı tartışma alanı içerisinde, Pavlus’un Hıristiyan inancını oluşturan kendine has ve teolojik anlamda daha karmaşık doktrinlerini geliştirmek için İsa’nın öğretilerini çarpıttığı iddiası yer alır. David Wenham sık sık gündeme getirilen üç iddia sıralar: (1) “Pavlus, İsa’nınkinden farklı bir müjde vaaz etti,”…