Allison came to Southern in 2003 from Western Seminary in Portland, Oregon, where he taught theology and church history for nine years. He has 18 years of ministry experience as a staff member of Campus Crusade (Cru), where he worked in campus ministry, as well as serving as a missionary in Italy and Switzerland. He also co-pastored a church in Lugano, Switzerland. He is the author of Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine; Sojourners and Strangers: The Doctrine of the Church; Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment; The Holy Spirit (Theology for the People of God); Embodied: Living as Whole People in a Fractured World; 50 Core Truths of the Christian Faith; and other books. He is the secretary of the Evangelical Theological Society and currently serves as the book review editor for theological, historical, and philosophical studies, Journal of the Evangelical Theological Society.

Kilisenin Doğasına İlişkin 5 Görüş

  Kilisenin işlevlerini ve hizmetlerini belirlemeden önce doğasını açıklamak daha doğru bir yaklaşımdır. Bu makalede kilisenin doğasına ilişkin beş görüşe yer verilecektir. Birinci Görüş: Kilise, Üçlü Birlikçi Bir Topluluktur Elbette kilisede Üçlü Birlik (Teslis) inancı hakimdir. Fred Sanders’ın dediği gibi, ‘‘Müjde, Üçlü Birliktir, Üçlü Birlik, Müjde’dir. Kurtuluş, Üçlü Birlik’ten gelir, Üçlü Birlik aracılığıyla gerçekleşir ve…

Pentekostal Teolojisi

Tanım Pentekostalizm, Ruh’ta vaftiz, dillerle konuşma ve ruhsal armağanların uygulanması gibi benzersiz doktrinlerle karakterize edilen ve Kutsal Ruh’u vurgulayan bir harekettir. Bu karizmalar (ruhsal armağanlar), bilgelik sözü, peygamberlik, mucizeler, şifa, dillerle konuşma ve konuşulanların yorumlanması gibi armağanları içerir. Özet Makale, Pentikostalizm ve onunla ilişkili teolojiyi ele almakta, kökenlerine dikkat çekmekte ve Pentikostalizm’den köken alan karizmatik…