Dr. Mark Wilson (D.Litt. et Phil., University of South Africa) has lived in Turkey since 2004. He is the founder and director of two organizations—the Seven Churches Network and the Asia Minor Research Center in Antalya. Their purpose is to promote the study of early Judaism and Christianity in Asia Minor within the context of the Greco-Roman world. He is the author and editor of over a dozen books including four studies on the book of Revelation. His articles can be found in the ESV Archaeology Bible and the Lexham Geographic Commentary Acts through Revelation. He and his wife Dindy have four adult children, four grandsons and four granddaughters.

Kilikya: Anadolu’daki İlk Hristiyan Kiliseleri

Özet Bu makale Anadolu’daki Hristiyan kilisesinin kökenlerini inceliyor. 30’lu yıllarda Pentikost gününden sonra (Elç. 2:9-10) imanlıların Anadolu’ya girdikleri bilinmekle birlikte, Elçilerin İşleri ilk kilisenin 40’lı yıllarda organize olduğunu gösteriyor. Kaydedilen ilk Hristiyanlar Roma’nın Suriye ilinin merkezi Antakya’daydı (Elç. 11:20-26). Ama Elçilerin İşleri’ndeki pek net olmayan iki referans, daha önceki bir tarihte Kilikya’da organize olmuş kiliselerin…