Michael A. G. Haykin is the Professor of Church History and Biblical Spirituality and Director of The Andrew Fuller Center for Baptist Studies at the Southern Baptist Theological Seminary. He is the general editor of The Complete Works of Andrew Fuller, a project that publishes "a modern critical edition of the entire corpus of Andrew Fuller's published and unpublished works." Though Haykin was trained as a Patristic scholar, he also developed himself in the area of 18th-century British evangelicalism, particularly the English Particular Baptist history and spirituality. Haykin is a prolific writer having authored numerous books, over 250 articles and over 150 book reviews. He is also an accomplished editor with numerous editorial credits.

Kilise Tarihi, İnanç Savunuculuğuna Nasıl Yardımcı Olabilir?

  Kilisenin ilk yüzyıllarında Gnostisizm, Ariusçuluk ve Pelagianizm gibi sapkın öğretiler görüldü. Bu sapkın öğretilerin bazıları Hristiyanlık tarihi boyunca zaman zaman ortaya çıkmıştır. Örneğin, postmodernizmin ruhsallığa olan ilgisi, Hristiyanlığa karşı olsa da, ikinci ve üçüncü yüzyıllarda kilisede görülen Gnostisizm’e karşı verilen mücadeleyle birçok benzerliğe sahiptir. Tarihi süreçte Hristiyanların Gnostisizme karşı mücadelesi, günümüzde postmodern inanca karşılık…

Sevgililer Gününün Arkasındaki Hikaye

  Ortaçağ Avrupası’nın popüler kültüründe kutlanan çok sayıda günden, günümüzde sadece ikisi Kuzey Amerika kültüründe varlığını devam ettirmektedir. Bunlar Aziz Patrick Günü (17 Mart) ile Aziz Valentin Günü’dür (Sevgililer Günü -14 Şubat). Peki Aziz Valentin kimdi? Valentin, Roma dünyasında tanınan biriydi. İsmi, güçlü ve kararlı olma anlamına gelmekteydi. Bu ismi taşıyan birçok erken dönem Hristiyanı…