BLOG BIO Murray has an MA in New Testament from Talbot School of Theology and a PhD in biblical studies from Asbury Theological Seminary. He has held adjunct faculty positions at Biola University, Hope International University, Asbury Theological Seminary, Wesley Seminary, Wesley Biblical Seminary, and Indiana Wesleyan University. Prior to entering the world of biblical studies, Murray worked as a mechanical engineer in the space industry. He currently lives in Indiana with his lovely wife and two rambunctious boys.

person reading book

Kölelerinize Eşitlikle Davranın – Koloseliler 4:1 Üzerine Değerlendirme Yapmak

Özet Bu makale Koloseliler 4:1’in yaygın olarak kabul edilen çevirisine yeni bir eleştiri sunuyor. ἰσότης normalde ‘eşitlik’ anlamına gelse de, birçok uzman Koloseliler 4:1’de bu sözcüğün daha ziyade ‘hak gözetme’ anlamına geldiğini, çünkü görünüşe göre yazarın Hristiyan topluluğunda köleliğin devam etmekte olduğunu varsaydığını savunuyor. Bu yüzden İngilizce çeviriler “efendiler, kölelerinize adaletle ve insafla davranın” (RSV)…