Paul Helm is a teaching fellow at Regent College, Vancouver, where he was previously the J. I. Packer Professor of Philosophical Theology. Before going to Regent he was professor of history and philosophy of religion at King's College in London. His books include Eternal God; The Providence of God; Faith with Reason; John Calvin's Ideas; and John Calvin: A Guide for the Perplexed.

low angle view of cathedral ceiling

Mükemmel Varlık Tanrı

  TANIM Mükemmel varlık teolojisi, Tanrı hakkındaki Kutsal Kitap ifadelerinden yola çıkarak mükemmel olan Tanrı’nın nasıl olması gerektiğine dair akıl yürütmeye çalışan Canterbury’li Anselm’in (1033-1109) teolojik düşüncelerinden kaynaklanır. Günümüzde mükemmel varlık teolojisi genellikle Kutsal Kitap temellerinden yola çıkmamakta, bu da mevcut girişimlerde birçok karışıklığa ve putperestliğe yol açmaktadır. ÖZET Mükemmel varlık teolojisi, bir Tanrı tasavvurundan…