Philip G. Ryken (MDiv, Westminster Theological Seminary; DPhil, University of Oxford) is president of Wheaton College in Wheaton, Illinois, and a Council member of The Gospel Coalition. He has authored more than 50 books, including Loving the Way Jesus Loves. He and his wife, Lisa, have five children and two grandchildren.

Mısır’dan Çıkan İsraillilerin Sayısı

  Kutsal Kitap’ta Mısır’dan Çıkış olayı ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Bununla birlikte tarihsel gerekçelerle bu olaya sık sık itiraz edilmektedir. Mısır’dan Çıkış 12:37-38 şöyle der: ‘‘İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak Ramses’ten Sukkot’a doğru yola çıktılar. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve…