Dr. Petter’s scholarly output reflects his pluri-disciplinary approach to the world of the Old Testament. He has written on matters of ethnicity in ancient tribal societies, the doctrine of justification in Isaiah, and OT exegesis. He directs the Study Seminar Israel-Jordan, a 15-day on site immersion in the history, archaeology and landscapes of the land of the Bible (we call it “3-D Exegesis”). In the classroom he is passionate about connecting the dots from ‘text to sermon.’ He recently completed the Nehemiah commentary in the NIV Application Commentary series on Ezra-Nehemiah (2020; his wife Dr. Donna Petter wrote Ezra). Current projects include a major study on the Promise of Zion in Isaiah, and the publication of a weekly devotional (The Road to Jerusalem, 2021).

grey concrete building with brown wooden door

Dothan Başlangıçları: Yusuf Hikayesinin Yansımaları Üzerine İncil-Teolojik Düşünceler

Yusuf’un hikayesi (Yaratılış 37, 39-50), Tanrı’nın, İbrahim’in soyunun yok olmasını Tanrı’nın takdiriyle nasıl önlediğini ve Yusuf’un yaşamı ve çalışması aracılığıyla Mısır’ın kurtuluşunu nasıl güvence altına aldığını anlatır; Mısırlıların kendi sözleriyle: “Hayatımızı kurtardın” (Yaratılış 47:25; bkz. Yaratılış 42:3; 45:5-8). Anlatıyı bu kadar çekici kılan şey, kurtuluşun bu sonucunun aslında birbirini izleyen yıkıcı olaylara bağlı olmasıdır: ona…