James Buchanan Harrison Professor of New Testament Interpretation and Professor of Biblical Theology Thomas R. Schreiner is the James Buchanan Harrison Professor of New Testament Interpretation and Professor of Biblical Theology at The Southern Baptist Theological Seminary where he also serves as associate dean of the School of Theology.

Vahiy’de Bahsedilen 144.000 Kişi Kimdir ?

  Vahiy kitabının geri kalanında olduğu gibi, 7. bölümde yer alan 144.000 kişinin kimliği üzerine çeşitli görüşler mevcut. Peki bu kişiler kimdir ve önemi nedir? Mühürlenmiş olanlar Bir önceki bölüm (Va. 6:12-17) şu soruyla sona ermektedir: Tanrı’nın ve Kuzu’nun gazabına kim dayanabilir? Yuhanna, bu soruyu yanıtlamaktadır. Öncelikle dünyanın ‘dört bucağı’, dünyanın düz olduğunu öğretmek için…

İsa Mesih Barış Mı Getirdi, Yoksa Kılıç Mı?

  ”Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı,…

İnanç ve Eylemler

İman ve eylemler arasındaki ilişkiye ilişkin Reformist Protestan anlayışı, kurtuluşun yalnızca Mesih’e imanla geldiği ve inananlar tarafından yapılan iyi eylemlerin kurtuluşun temeli olmadığı, ancak bu kurtuluşun gerekli kanıtı olarak anlaşılması gerektiği olarak söylenebilir.  ÖZET İnanç ve eylemler arasındaki ilişki sorunu, Protestanlar ve Roma Katolikleri arasındaki ayrımın merkezinde yer alır. Kutsal Kitap boyunca, kurtuluşun işlerle değil,…

Eski Antlaşma’da Mesih

Tüm Eski Antlaşma Mesih’te gerçekleştirilmiştir. O ikinci Adem, gerçek İsrail, Mesih, Rabbin Peygamberi, Tanrı’nın Oğlu, İnsanoğlu ve Rabbin Kuludur. Eski Antlaşmayı incelerken, vaaz ederken veya öğretirken İsa Mesih hakkında konuşmalı mıyız? Mesih’i Eski Antlaşmada’da görmek yorum bakımından doğru mudur? Eski Antlaşma’nın tarihteki en iyi yorumcunun sözlerini duyalım. Kleopas ve arkadaşı, çarmıhta acı çektiği için İsa’nın…