William Lane Craig is a visiting scholar in philosophy at Talbot School of Theology. He lives in Atlanta, Ga., with his wife Jan and their two teenage children Charity and John. At age 16, while a junior in high school, he first heard the message of the Christian gospel and yielded his life to Christ. He has authored or edited over thirty books, including The Kalam Cosmological Argument; Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus; Divine Foreknowledge and Human Freedom; Theism, Atheism and Big Bang Cosmology; and God, Time and Eternity, as well as over a hundred articles in professional journals of philosophy and theology. In 2016, Craig was named by The Best Schools as one of the fifty most influential living philosophers.

İsa: Tanrı ve İnsan

  Hıristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih’in insan bedeni almış Tanrı olduğunu söyler. İsa gerçekten Tanrı olduğu gibi gerçekten insandı. Bakire Meryem’den doğdu; bu da İsa’nın ana rahmine doğaüstü bir şekilde düşmesine karşın doğumunun tamamen doğal olduğu anlamına gelir. İsa beden almış Tanrı olduğu için annesi Meryem de ilk Hıristiyan inanç bildirgelerinde “Tanrı’nın Annesi”…

Jesus Christ wall decor

Enkarnasyon İnsicamı

Giriş Yeni Antlaşma, İsa Mesih’in hem beşeriliğini ve hem de ilahiliğini tasdik etmektedir. Bir beşer olarak İsa doğdu (Luka 2.7,11), bedensel ve zihinsel sınırlılık tecrübe etti (Luka 2.52; krş. Matta 4.2; Yuhanna 4.6; Markos 4.38; 13.32), işkence gördü ve infaz edildi (Markos 15.15). Buna rağmen, Yeni Ahit müellifleri İsa’nın Tanrı olduğu ikrar etmekte (Yuhanna. 1.1-3,…