Hristiyan Reformunun Beş Solası

  TANIM Reformcuları Roma’nın öğretilerinden ayıran Reformun beş solası şunlardır: sola scriptura (yalnızca Kutsal Yazılar), solus Christus (yalnızca Mesih), sola fide (yalnızca iman), sola gratia (yalnızca lütuf) ve soli Deo gloria (yalnızca Tanrı’ya yücelik). ÖZET Evanjelik inancın bu beş ifadesi, Reformasyon teolojisini 16. yüzyılda Roma Katolik kilisesinin teolojisinden ayıran şeyin merkezinde yer almaktadır. Sola scriptura,…

Tanrı’nın Sevgisi

  TANIM Tanrı sevgisi, Tanrı’nın kendi suretinde yaratılanlara hem fiziksel hem de ruhsal faydalar bahşetmesi için onu harekete geçiren (ve bu bakımdan lütufla eşanlamlı olan) iyiliksever eğilim ya da eğilimdir; bu tür faydaların en yücesi, Tanrı’nın İsa Mesih’te kendisini yarattıklarına özverili bir şekilde armağan etmesidir. ÖZET Tanrı sevgisi, Tanrı’nın kendi suretinde yaratılanlara hem fiziksel hem…

brass uplight chandelier inside building

Hristiyanlık Dünya İçin İyi midir? Bir Tartışma

Is Christianity Good for the World? A Debate Christopher Hitchens & Douglas Wilson (Moscow, Idaho: Canon Press, 2008) Ünlü ateist yazar, gazeteci ve konuşmacı Christopher Hitchens’in Aralık 2011 tarihindeki ölümü sonucu, ne yazık ki iğneleyici üslupla karışık hastalıklı bir kutlamadan tutun da eleştirisiz kahramanlaştırmaya varan çeşitli duygusal tepkiler görüldü. Kuşkusuz, sözünü esirgemeyen bu yeni ateist…