Tanrı’nın Sevgisi

  TANIM Tanrı sevgisi, Tanrı’nın kendi suretinde yaratılanlara hem fiziksel hem de ruhsal faydalar bahşetmesi için onu harekete geçiren (ve bu bakımdan lütufla eşanlamlı olan) iyiliksever eğilim ya da eğilimdir; bu tür faydaların en yücesi, Tanrı’nın İsa Mesih’te kendisini yarattıklarına özverili bir şekilde armağan etmesidir. ÖZET Tanrı sevgisi, Tanrı’nın kendi suretinde yaratılanlara hem fiziksel hem…

brass uplight chandelier inside building

Hristiyanlık Dünya İçin İyi midir? Bir Tartışma

Is Christianity Good for the World? A Debate Christopher Hitchens & Douglas Wilson (Moscow, Idaho: Canon Press, 2008) Ünlü ateist yazar, gazeteci ve konuşmacı Christopher Hitchens’in Aralık 2011 tarihindeki ölümü sonucu, ne yazık ki iğneleyici üslupla karışık hastalıklı bir kutlamadan tutun da eleştirisiz kahramanlaştırmaya varan çeşitli duygusal tepkiler görüldü. Kuşkusuz, sözünü esirgemeyen bu yeni ateist…

Spurgeon’un Vaaz Vermesinin Sırrı

Ünlü Alman pastör ve teolog Helmut Thielicke bir keresinde “Sahip olduğunuz her şeyi [tüm kitapları] satın … ve Spurgeon alın” demiştir. Bugün – Spurgeon’un ölümünün ardından yaklaşık bir asır geçmişken – Charles Haddon Spurgeon’un yaşayan ya da ölmüş tüm Hristiyanlardan daha fazla basılı materyali bulunmaktadır. Peki – geçmişte ve günümüzde – bu Viktorya döneminden Londralı…