Aya Sofya’nın Tarihi

27 Ocak 537’de Roma İmparatoru 1. Justinyen, Ayasofya Kilisesi’ni İstanbul’a adayarak, ‘‘Beni böyle bir işe layık gören Tanrı’ya şükürler olsun’’ dedi. Aradan geçen yüzyıllar boyunca İstanbul, Müslüman orduları tarafından fethedilmeye çalışıldı. 1453’teki kuşatmada Hristiyan ailelerden alınan ve Müslüman savaşçılar olarak yetiştirilen Yeniçeriler kullanıldı. Bu güçle Fatih Sultan Mehmed, son İmparator Konstantin’in savunmasını yenilgiye uğrattı. Müslüman…