Müjdeleme Konusunda Elçilerden Öğrenebileceğimiz 10 Şey

  Müjdeleme konusunda erken Hristiyanlık dönemindeki uygulamalardan bazılarını tekrarlayamayız. Örneğin, İsa küçük kasabalara ve köylere odaklanarak kalabalıklardan uzak durdu. Genellikle Yahudilerle bir araya geldi. Petrus’un erken Hristiyanlık dönemindeki ve Onikiler çemberindeki yetkisi, kilisenin müjdeleme faaliyetleri konusunda model oluşturamayabilir. Pavlus’un vaaz konusundaki yaklaşımları çoğu Hristiyan için anlaşılmaz olabilir. Bununla birlikte, Petrus ve Pavlus’un müjdeleme çabaları bizlere…

Lozan Müjde Bildirgesi

  TARİHÇE 1974’te İsviçre’nin Lozan şehrinde “Uluslararası Dünya Müjdeleme Konferansı” yapılmıştır. Rev. Billy Graham tarafından başkanlık edilen bir komite tarafından düzenlenen konferansta 150 ülkeden 2300’ü aşkın müjdeci kilise önderi bir araya gelmiştir. “Dünya O’nun Sesini Duysun” temalı konferansta ilahiyat, strateji ve müjdeleme yöntemleri üzerine tartışmalar ve fikir alışverişlerinin yanı sıra tüm önderlerin katıldığı Kutsal Kitap…

opened book on brown wooden table

Etkili Çağrı

Tanrı’nın çağrısı hem genel olarak, herkese ayrım gözetmeksizin yapılan müjde çağrısıdır, hem de özel olarak, Baba’nın Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla seçilmişlerini Oğul’a çağırdığı etkili, ruhsal çağrıdır. Özet Müjde’nin çağrısı hem genel hem de özeldir. Genel çağrı, ayrım gözetmeksizin vaaz edilen müjdedir, özel çağrı ise Tanrı’nın yeniden doğuşla eş zamanlı olarak seçilmişlere yönelik içsel, ruhsal çağrısıdır.…

Eğer İsa Dirilmediyse

  TANRI’NIN GÜNAHKÂRLARI KURTARAN SEVGİSİNİN MÜJDESİ OLAN MÜJDENİN COŞKUSUNU YAŞAYAN HIRİSTİYANLAR OLARAK, İSA MESİH’İN HAÇINI HER ŞEYDEN ÜSTÜN TUTUYORUZ. KUTSAL CUMA AYİNLERİ, BU FEDAKÂRLIK ÜZERİNE DÜŞÜNMEMİZİ SAĞLAYAN YILLIK TOPLANTILARIMIZIN EN GÖRKEMLİLERİ ARASINDADIR. OKUMAKTAN, DUA ETMEKTEN, İLAHİ SÖYLEMEKTEN VE VAAZ VERMEKTEN ZEVK ALIYORUZ… Tanrı’nın günahkârlara yönelik kurtarıcı sevgisinin iyi haberi olan Müjdeden sevinç duyan Hıristiyanlar olarak,…